Hàn Nhật

Diễn giả

Chào các bạn

Tên mình là Hàn Tiến Nhật  hiện là Founder Của HN-Top. HN- Top

Bắt đầu với công việc bán hàng cho thị trường Mỹ từ đầu năm 2014 với mảng áo thun cho người Mỹ và mở rộng mô hình sang các nước Châu Âu .

 

 

9.30 - 10.30 AM Workshop

15 Buổi Khóa Doanh Nghiệp

Marketing Matters!

How you transform your business as technology, consumer, habits industry dynamics change? Find out from those leading the charge. How you transform

2.30 - 3.30 PM Seminar

15 Buổi Khóa Chuyên nghiệp

Marketing Matters!

How you transform your business as technology, consumer, habits industry dynamics change? Find out from those leading the charge. How you transform

Phần 1 - 1 buổi

10 Buổi - 3 buổi /tuần Khóa thực chiến Dropshingping & POD

Tổng thể mô hình bàn hàng online qua facebook cho thị trường Mỹ và các nước Châu

Giới thiệu  tổng thể :

 • Mô hình bán hàng POD
 • Mô hình bán hàng Dropshipping
 • Mô hình bán hàng từ Việt Nam đi US và các nước Châu Âu

Chuẩn bị tài nguyên:

 • Tài khoản quảng cáo
 • Tài khoản nhận tiền và thanh toán quảng cáo
 • Tool spy thị trường
 • Tài khoản  bán hàng...
Phần 2 - 2 Buổi

10 Buổi - 3 buổi /tuần Khóa thực chiến Dropshingping & POD

Phân tích , xác định chủ đề và khách hàng tiềm năng

 • Phân tích niche , ngách trong niche. 
 • Xác định được thị trường tiềm năng & tập khách hàng tiềm năng.
Phần 3 - 2 Buổi

10 Buổi - 3 buổi /tuần Khóa thực chiến Dropshingping & POD

Phân tích nhu cầu khách mua hàng

 • Tìm hiểu nhu cầu  tổng thể của khách hàng
 • Phân tích nhu cầu  mua hàng của  nhóm khách hàng tiềm năng
 • Phần tích cầu tại thời điểm và  Nhu cầu mua hàng tương lai của khách hàng
Phần 4 - 2 buổi

10 Buổi - 3 buổi /tuần Khóa thực chiến Dropshingping & POD

Phân tích - tìm kiếm - chọn sản phẩm

 • Hướng dẫn sửng dụng phần mềm  để tìm kiếm sản phẩm .
 • Phân tích đối thủ  cạnh tranh.
 • Phân tích đánh giá các chỉ số về sản phẩm để chọn ra sản phẩm bán tốt phù hợp với định hướng xây dựng thương hiệu .

 

Phần 5 - 2 Buổi

10 Buổi - 3 buổi /tuần Khóa thực chiến Dropshingping & POD

Cài đặt website

 • Xây dựng website để bán hàng.
 • Thiết kế sản phẩm , bao bì
 • Cài đặt thông số sản phẩm , cổng thanh toán, vận chuyển...
Phần 6 - 2 buổi

10 Buổi - 3 buổi /tuần Khóa thực chiến Dropshingping & POD

Hướng dẫn Chạy quảng cáo Facebook

 • Target chuyên sâu
 • Xây dựng Fanpage,
 • Xây dựng dàn tài khoản nguyên liệu chạy quảng cáo  , giúp mọi người vượt bão
 • Phân tích chỉ số  quảng cáo, scale Ads, vít Ads , chăm sóc khách hàng...

 

Phần 7 - 2 buổi

10 Buổi - 3 buổi /tuần Khóa thực chiến Dropshingping & POD

Quy trình sau khi bán hàng

 • Hướng dẫn  tìm nguồn hàng đi hàng từ Trung quốc -  Việt Nam đi Mỹ và các nước Châu âu .
 • Quy trình xây dựng bộ máy làm việc : (1buổi) Phân bổ nhân sự , Quản lý dòng tiền , Quản lý chất lượng , Quản lý đơn hàng.