SCHEDULE DETAILS Event Schedules

 • 9.30 - 10.30 AM Workshop

  Marketing Matters!

  How you transform your business as technology, consumer, habits industry dynamics change? Find out from those leading the charge. How you transform

 • 8:00 - 11:00

 • 2.30 - 3.30 PM Seminar

  Marketing Matters!

  How you transform your business as technology, consumer, habits industry dynamics change? Find out from those leading the charge. How you transform

 • Hàn Nhật Phần 1 - 1 buổi
  Hàn Nhật

  Tổng thể mô hình bàn hàng online qua facebook cho thị trường Mỹ và các nước Châu

  Giới thiệu  tổng thể :

  • Mô hình bán hàng POD
  • Mô hình bán hàng Dropshipping
  • Mô hình bán hàng từ Việt Nam đi US và các nước Châu Âu

  Chuẩn bị tài nguyên:

  • Tài khoản quảng cáo
  • Tài khoản nhận tiền và thanh toán quảng cáo
  • Tool spy thị trường
  • Tài khoản  bán hàng...

 • Hàn Nhật Phần 2 - 2 Buổi
  Hàn Nhật

  Phân tích , xác định chủ đề và khách hàng tiềm năng

  • Phân tích niche , ngách trong niche. 
  • Xác định được thị trường tiềm năng & tập khách hàng tiềm năng.

 • Hàn Nhật Phần 3 - 2 Buổi
  Hàn Nhật

  Phân tích nhu cầu khách mua hàng

  • Tìm hiểu nhu cầu  tổng thể của khách hàng
  • Phân tích nhu cầu  mua hàng của  nhóm khách hàng tiềm năng
  • Phần tích cầu tại thời điểm và  Nhu cầu mua hàng tương lai của khách hàng

 • Hàn Nhật Phần 4 - 2 buổi
  Hàn Nhật

  Phân tích - tìm kiếm - chọn sản phẩm

  • Hướng dẫn sửng dụng phần mềm  để tìm kiếm sản phẩm .
  • Phân tích đối thủ  cạnh tranh.
  • Phân tích đánh giá các chỉ số về sản phẩm để chọn ra sản phẩm bán tốt phù hợp với định hướng xây dựng thương hiệu .

   

HURRY UP! Book your Seat

SUBSCRIBE TO NEWSLETTER

Want Something Extra?