SCHEDULE DETAILS Information of Event Schedules

World is committed to making participation in the event a harassment free experience for everyone, regardless of level of experience, gender, gender identity and expression

Phần 1 - 1 buổi

Tổng thể mô hình bàn hàng online qua facebook cho thị trường Mỹ và các nước Châu

Giới thiệu  tổng thể :

 • Mô hình bán hàng POD
 • Mô hình bán hàng Dropshipping
 • Mô hình bán hàng từ Việt Nam đi US và các nước Châu Âu

Chuẩn bị tài nguyên:

 • Tài khoản quảng cáo
 • Tài khoản nhận tiền và thanh toán quảng cáo
 • Tool spy thị trường
 • Tài khoản  bán hàng...

speaker-1

Hàn Nhật

Phần 2 - 2 Buổi

Phân tích , xác định chủ đề và khách hàng tiềm năng

 • Phân tích niche , ngách trong niche. 
 • Xác định được thị trường tiềm năng & tập khách hàng tiềm năng.

speaker-1

Hàn Nhật

Phần 3 - 2 Buổi

Phân tích nhu cầu khách mua hàng

 • Tìm hiểu nhu cầu  tổng thể của khách hàng
 • Phân tích nhu cầu  mua hàng của  nhóm khách hàng tiềm năng
 • Phần tích cầu tại thời điểm và  Nhu cầu mua hàng tương lai của khách hàng

speaker-1

Hàn Nhật

2.30 - 3.30 PM Seminar

Marketing Matters!

How you transform your business as technology, consumer, habits industry dynamics change? Find out from those leading the charge. How you transform

speaker-4

Hàn Nhật

9.30 - 10.30 AM Workshop

Marketing Matters!

How you transform your business as technology, consumer, habits industry dynamics change? Find out from those leading the charge. How you transform

speaker-3

Hàn Nhật

8:00 - 11:00